Hack the Goals - Digital report

De 2018 editie van Hack the Goals bestond uit een reeks van zeven hackathons in zes verschillende landen: Senegal, Niger, Palestina, Marokko, Oeganda en België. Deze hackathons brachten experts van Enabel, partners uit de publieke sector, digitale experts en gewone burgers samen om innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, de SDG’s.

 

Hack the Goals maakt deel uit van de digitale strategie van Enabel. Met het Hack the Goals initiatief willen wij vooraleerst cocreatie aanmoedigen en het belang van participatieve benaderingen voor duurzame ontwikkeling onderstrepen. Ten tweede, willen wij digitale oplossingen identificeren en integreren in onze ontwikkelingsprogramma’s. Enabel is een enthousiast voorstander van Digital for Development (D4D) als een instrument om onze doelstellingen te bereiken. In de loop der jaren heeft het agentschap expertise opgebouwd in het inzetten van digitale technologieën als hefboom om de SDG’s te bereiken. Al onze acties zijn afgestemd op de strategie ‘Digital for Development’ (D4D) van de Belgische ontwikkelingssamenwerking en op de digitale strategie van Enabel, en passen de negen principes voor digitale ontwikkeling toe (digitalprinciples.org).

 

De laatste jaren hebben de Belgische en Europese ontwikkelingsactoren en -instellingen belangrijk werk geleverd om de opportuniteiten van Digital for Development (D4D) te onderzoeken en om de beste praktijken te identificeren. Op de ‘D4D Knowledge-sharing’-dag in november 2018 hebben wij onze partners uitgenodigd om uit te leggen hoe zij nieuwe technologieën gebruiken en om hun belangrijkste verwezenlijkingen te delen met de bredere ontwikkelingsgemeenschap. Dit 'digital report' is een geschreven neerslag van deze boeiende en uitdagende getuigenissen. Wij hopen dat het de lezers zal inspireren om voorstander te worden van ‘Digital for Development’ en om deze nieuwe manier van denken in de ontwikkelingssamenwerking in hun dagelijks werk over te nemen.

 

Jean Van Wetter

Algemeen directeur

 

 


Organised by:


Partnering with:


Share / Partagez / Deel:

ENG: If you encounter any issues with your registration or navigating the website, please contact us @ kirsten.vancamp[at]enabel.be

FR: Si vous rencontrêz des problèmes avec votre inscription ou pour naviguer sur le site, contactez moi au plus vite @ kirsten.vancamp[at]enabel.be

NL: Deze website wordt beheerd door Enabel. Indien u problemen ondervindt bij de inschrijving of het navigeren op deze website, gelieve ons dan te contacteren op @ kirsten.vancamp[at]enabel.be