Deelnemende landen

De ‘Hack the Goals’-beweging wordt in volgende vijf landen georganiseerd door enthousiaste Enabel-teams: Marokko, Niger, Palestina, Senegal en Oeganda. 

 

Enabel wil de impact van de Belgische ontwikkelingssamenwerking vergroten, expertise delen met zijn partnerlanden en netwerken en publieke partnerschappen voor duurzame ontwikkeling uitbouwen.

 

Het Belgisch ontwikkelingsagentschap heeft interne experten in verschillende domeinen zoals gezondheidszorg, onderwijs, landbouw, governance, digitalisering, infrastructuur, water en milieu, en verleent ondersteuning aan zijn partnerlanden in een aantal van deze belangrijke sectoren.

 

Elke vertegenwoordiging van Enabel identificeert uitdagingen voor haar ‘Hack the Goals’-hackathon. Die zijn gebaseerd op haar kennis van deze onderwerpen en haar ervaringen met het ondersteunen van de verwezenlijking van de hieraan gelinkte SDG’s. Het designconcept dat tijdens de ‘Hack the Goals’-hackathons wordt geïdentificeerd en uitgewerkt, moet de globale inspanningen voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen versterken.  

 

De uitdagingen die de landen hebben geïdentificeerd worden hier binnenkort gedeeld. Marokko en Oeganda zijn nog bezig met het identificeren van hun challenges. Ondertussen kan je hier meer leren over de SDGs waarrond de hackathons georganiseerd zullen worden.


België - 20 > 21 april 2018

 • Challenge: Welke digitale innovatie kan jongeren inspireren te handelen als verantwoordelijke wereldburgers?


Palestijns Gebied - Gaza - 15 > 16 oktober 2018

 • Challenge I: Hoe zouden we de Palestijnen die in afgelegen gebieden wonen kunnen helpen wanneer zij gezondheidszorg nodig hebben?

 • Challenge II: Hoe zouden we de discussies over maatschappelijke kwesties tussen Palestijnen kunnen stimuleren zodat het wederzijds begrip versterkt wordt en er gezamenlijk oplossingen gevonden worden?

 • Challenge III: Hoe kunnen we meer opportuniteiten voor werk in de digitale sector en op afstand creëren voor de inwoners van Gaza
Senegal - 18 > 20 oktober 2018

 • Challenge I: Hou zouden we de toegang van vrouwen tot gezinsplanning kunnen verbeteren?
 • Challenge II: Hoe zouden we toegnag tot sanitatie in de rural gebieden kunnen verbeteren, met de burgers-begunstigden als initiatiefnemer?
 • Challenge III: Hoe zouden we waardige, volledige en duurzame tewerkstelling kunnen versterken voor de jongeren van de Sine Saloum regio ?


Niger - 19 > 21 oktober 2018

 • Challenge I: Hoe zouden we de toegang van de (jonge) bevolking tot informatie voor (seksuele en reproductieve) gezondheid kunnen verbeteren, rekening houdend met de lage graad van alfabetisering?
 • Challenge II: Hoe zouden we raportering door de gemeenschap over kwaliteitszorg in de gezondheidsector kunnen ondersteunen, en deze informatie gebruiken om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren?
 • Challenge III: Hoe zouden we de productie, verzameling, analyse en verspreiding van informatie over de resultaten van de veemarkt exploitatie in real time kunnen bevorderen met het oog op verbeterde transparantie en goed beheer?


Palestijns Gebied - West Bank - 21 > 22 oktober 2018

 • Challenge I: Hoe zouden we de Palestijnen die in afgelegen gebieden wonen kunnen helpen wanneer zij gezondheidszorg nodig hebben?
 • Challenge II: Hoe zouden we de discussies over maatschappelijke kwesties tussen Palestijnen kunnen stimuleren zodat het wederzijds begrip versterkt wordt en er gezamenlijk oplossingen gevonden worden?
 • Challenge III: Hoe zouden we Palestijnen kunnen sensibiliseren over hun burgerrechten binnen de rechtsstaat in de verschillende gebieden?
 • Challenge IV: Hoe zouden we kunnen zorgen dat gemeenten de noden van hun burgers in real time kennen en dat ze deze beantwoorden?


Marokko- 26 > 28 oktober 2018

 • Challenge I: Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat de Marokkaanse burgers hun rechten beter kennen en hoe kunnen we hen helpen om die rechten af te dwingen bij de overheden (en andere betrokken partijen) wanneer zij worden geconfronteerd met discriminatie of geweld? 
 • Challenge II: Hoe kunnen we migranten helpen om zich in het land te integreren?
 • Challenge III: Hoe kunnen we de jongeren actuele en betrouwbare informatie bezorgen om het probleem van de werkloosheid op te lossen? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat ze beter inzetbaar worden op de arbeidsmarkt en beter aan werk geraken? 
 • Challenge IV: Hoe kunnen wij de bevolking sensibiliseren en mobiliseren zodat ze haar steentje bijdraagt aan de klimaatinspanningen? En hoe kunnen we via oplossingen et proefprojecten de mensen overtuigen dat het mogelijk is om deze uitdagingen effectief aan te gaan en de doelstellingen te behalen?


Oeganda - 31 oktober > 2 november 2018

 • Challenge I: Hoe kunnen we gendergerelateerd geweld in al zijn vormen uitroeien, en hoe kunnen we het probleem aanpakken op school?
 • Challenge II: Hoe kunnen we inclusief hoger onderwijs verzekeren voor studenten met speciale behoeften?
 • Challenge III: Hoe kunnen we de genderstereotypen rond beroepsopleiding aanpakken?

Organised by:


Partnering with:


Share / Partagez / Deel:

ENG: If you encounter any issues with your registration or navigating the website, please contact us @ kirsten.vancamp[at]enabel.be

FR: Si vous rencontrêz des problèmes avec votre inscription ou pour naviguer sur le site, contactez moi au plus vite @ kirsten.vancamp[at]enabel.be

NL: Deze website wordt beheerd door Enabel. Indien u problemen ondervindt bij de inschrijving of het navigeren op deze website, gelieve ons dan te contacteren op @ kirsten.vancamp[at]enabel.be