Dit was Hack the Goals 2018 in België...

#Hack2Act

Op 20 en 21 april 2018 heeft WikiCM – het kenniscentrum in wereldburgerschapseducatie dat wordt gecoördineerd door Annoncer la Couleur – een 24-uurs hackathon georganiseerd met 30 jongeren. Zij wilden een antwoord vinden op de vraag:

 

Hoe kan digitalisering de jongeren helpen om actieve wereldburgers te worden?

 

Meer weten? Surf naar Hack2Act (maak kennis met de partners, jury, prijs, enz.)

 

Foto’s en video’s vind je op Instagram, Facebook en op het YouTube-kanaal van Annoncer la Couleur


Annoncer la Couleur

Annoncer la Couleur is het Belgisch federaal programma voor wereldburgerschapseducatie. Het wordt gefinancierd door de Belgische ontwikkelingssamenwerking en aangestuurd door het Belgisch ontwikkelingsagentschap Enabel. Het prioritaire doelpubliek bestaat uit leerkrachten en directies van alle scholen van België.

 

Wereldburgerschapseducatie hanteert een participatieve leeraanpak en wil de leerlingen sensibiliseren voor de onderlinge afhankelijkheid in de wereld. Ook spoort het hen aan om zich te gedragen als verantwoordelijke burgers, die zich bewust zijn van de internationale solidariteit en die bijdragen tot een rechtvaardiger wereld.

 

De opdrachten van het programma voor de periode 2014-2019 zijn:

  1. Een kwaliteitsvol pedagogisch aanbod uitwerken en ter beschikking stellen om te beantwoorden aan de behoeften van de scholen;
  2. De capaciteiten van de scholen en van de leerkrachten in deze materie versterken;
  3. De kennis bundelen, uitwisselen en innoveren op basis van goede praktijken in wereldburgerschapseducatie. 

WikiCM

In het kader van het derde resultaatsgebied heeft Annoncer la Couleur WikiCM opgericht, het kenniscentrum in wereldburgerschapseducatie.

 

WikiCM is een echt kenniskruispunt, een dynamisch netwerk dat innovatie op het gebied van wereldburgerschapseducatie (WBE) aanmoedigt.

 

WikiCM bestaat uit actoren uit de onderwijssector (leerkrachten, netwerken, algemene administratie onderwijs …) en uit de WBE (ngo’s, verenigingen, Annoncer la Couleur …). Samen bieden ze ‘innovatielabs’ aan die werken als een incubator om bestaande of innovatieve praktijken van hier of van ergens anders, te identificeren, te bundelen, te doen toenemen en te delen. WikiCM heeft de ambitie om synergieën op te bouwen en input te bezorgen aan het ‘leren’ … dit alles in overleg en samenwerking.

 

Elk jaar lanceert WikiCM innovatielabs rond een thema of een onderwerp, een vraag aangereikt door de leden van het centrum. Zo werd een lab gehouden rond gender, een ander over het leren van verschillende vormen van macht, een derde over de links tussen WBE en de nieuwe verplichte lessen in het officiële Franstalige onderwijs: ‘opvoeden tot filosofie en wereldburgerschap’.

 

Sinds vorig jaar vragen wij ons af wat de link is tussen digitalisering en wereldburgerschapseducatie. Hoe kan digitalisering de jongeren op weg helpen naar wereldburgerschap? En om het antwoord op deze vraag te vinden, is er niets beters dan de vraag te stellen … aan de jongeren zelf. Daarom organiseerden wij de allereerste Belgische hackathon rond wereldburgerschap.

 

 

Organised by:


Partnering with:


Share / Partagez / Deel:

ENG: If you encounter any issues with your registration or navigating the website, please contact us @ kirsten.vancamp[at]enabel.be

FR: Si vous rencontrêz des problèmes avec votre inscription ou pour naviguer sur le site, contactez moi au plus vite @ kirsten.vancamp[at]enabel.be

NL: Deze website wordt beheerd door Enabel. Indien u problemen ondervindt bij de inschrijving of het navigeren op deze website, gelieve ons dan te contacteren op @ kirsten.vancamp[at]enabel.be