Dit was Hack the Goals 2018 in Marokko...

Bekijk nog meer foto's op Facebook en Twitter!


Challenge I & II

Ondanks de dynamische groei van de Marokkaanse economie – die echter conjunctuurgevoelig blijft en veel ups en downs kent – plukken niet alle Marokkanen daar evenveel vruchten van. Integendeel, de sociale en ruimtelijke ongelijkheden nemen steeds toe.

 

Deze ongelijkheden nemen vele vormen aan en worden ingegeven door gender, economische situatie, afkomst, het hebben van een beperking, of door economische, sociale en politieke integratie.

 

Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat de Marokkaanse burgers hun rechten beter kennen en hoe kunnen we hen helpen om die rechten af te dwingen bij de overheden (en andere belanghebbenden) wanneer zij worden geconfronteerd met discriminatie of geweld? 

 

Hoe kunnen we migranten helpen om zich in het land te integreren?


Challenge III

In Marokko maken de 15-34 jarigen een derde van de bevolking uit. Die jongeren vertegenwoordigen echter twee derden van de werklozen in het land. Het is dan ook de prioriteit van de Marokkaanse overheid om dit fenomeen terug te dringen. Deze jongeren bezitten een enorm energiepotentieel voor de toekomst en het is de bedoeling dit potentieel aan te boren en hen in te schakelen voor de ontwikkeling van hun land.

 

Hoe kunnen we de jongeren actuele en betrouwbare informatie bezorgen om het probleem van de werkloosheid op te lossen? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat ze beter inzetbaar worden op de arbeidsmarkt en beter aan werk geraken? 


Challenge IV

De geografische ligging van Marokko en de impact van de klimaatverandering die alle landen wereldwijd treft, stellen ons voor grote uitdagingen die wij moeten aangaan.

Of het nu gaat om waterstress, extreme verschijnselen of natuurrampen, we moeten dringend innovatieve oplossingen uitwerken of uitvoeren om de klimaatbestendigheid van de verschillende gebieden te verzekeren. Dat moeten we doen via maatregelen voor adaptatie of mitigatie van de onontkoombare gevolgen van de klimaatverandering. 

 

Hoe kunnen wij de bevolking sensibiliseren en mobiliseren zodat ze haar steentje bijdraagt aan de klimaatinspanningen? En hoe kunnen we via oplossingen et proefprojecten de mensen overtuigen dat het mogelijk is om deze uitdagingen effectief aan te gaan en de doelstellingen te behalen?


Organised by:


Partnering with:


Share / Partagez / Deel:

ENG: If you encounter any issues with your registration or navigating the website, please contact us @ kirsten.vancamp[at]enabel.be

FR: Si vous rencontrêz des problèmes avec votre inscription ou pour naviguer sur le site, contactez moi au plus vite @ kirsten.vancamp[at]enabel.be

NL: Deze website wordt beheerd door Enabel. Indien u problemen ondervindt bij de inschrijving of het navigeren op deze website, gelieve ons dan te contacteren op @ kirsten.vancamp[at]enabel.be