Dit was Hack the Goals 2018 in Niger...

Bekijk nog meer foto's op  Facebook en Twitter!

Challenge I & II


In goede gezondheid verkeren is een basisvoorwaarde om deel te nemen aan het actieve leven en bij te dragen aan de ontwikkeling van een land. Toen in 2005 de kosteloze basisgezondheidszorg voor de meest kwetsbare groepen werd ingevoerd, heeft dat de toegang voor kinderen onder de 5 jaar bevorderd. Ondanks alle investeringen blijft de globale evolutie ontoereikend. De ongelijkheden blijven groot en de kwaliteit van de gezondheidszorg blijft zwak.

 

Enabel steunt Niger bij de uitdaging om te zorgen voor kwaliteitsvolle gezondheidsdiensten die toegankelijk zijn voor de hele bevolking. Wij experimenteren met de uitvoering van de structurele hervormingen in de sector, zoals de financiering van de gezondheidsinstellingen op basis van hun prestaties, de digitalisering van het beheer van de gezondheidszorg en de garantie op kwaliteitsvolle diensten voor de bevolking.

 

Challenge: Hoe kunnen we, vooral voor de jongeren, de toegang tot informatie verbeteren om de (seksuele en reproductieve) gezondheid te ondersteunen – rekening houdend met het lage alfabetiseringsniveau in Niger?

 

 

Challenge: Hoe kunnen we het klachtenbeheer over de kwaliteit van de zorg binnen een gemeenschap verbeteren? 


Challenge III

De veeteelt is voor de Nigerese economie een dynamische sector met een groot groeipotentieel. Voor 87 % van de actieve bevolking vormt de veeteelt het hoofd- of bijberoep. De vraag is groot maar door de zwakke koopkracht en de kosten van de eindproducten kan niet iedereen zich dierlijke producten veroorloven.

 

Enabel steunt deze sector om de voedselzekerheid en de inkomsten van de bevolking die ervan afhangt te verbeteren. Het is een hele uitdaging om de veeteeltsystemen veerkrachtiger, performanter en duurzamer te maken. Wij willen hierbij helpen via acties gericht op de veeteelt, het creëren van toegevoegde waarde en de commercialisering van dierlijke producten. Verder zetten wij in op het beheer en de bescherming van de natuurlijke rijkdommen die essentieel zijn voor deze activiteit. Bovendien willen wij de capaciteiten van de verschillende actoren versterken.

 

Challenge: Hoe kunnen we de aanmaak, verzameling, verwerking en verspreiding van informatie over de resultaten van de uitbating van de veemarkt in real time faciliteren voor meer transparantie en een goed beheer? 


Organised by:


Partnering with:


Share / Partagez / Deel:

ENG: If you encounter any issues with your registration or navigating the website, please contact us @ kirsten.vancamp[at]enabel.be

FR: Si vous rencontrêz des problèmes avec votre inscription ou pour naviguer sur le site, contactez moi au plus vite @ kirsten.vancamp[at]enabel.be

NL: Deze website wordt beheerd door Enabel. Indien u problemen ondervindt bij de inschrijving of het navigeren op deze website, gelieve ons dan te contacteren op @ kirsten.vancamp[at]enabel.be