Dit was Hack the Goals 2018 in Gaza...

Dit was Hack the Goals 2018 in de Westelijke Jordaanoever...

Bekijk nog meer foto's op Facebook en Twitter!


Challenge I - Gazastrook & Westelijke Jordaanoever

De Gazastrook lijdt al meer dan 11 jaar onder een Israëlische blokkade. De bijna 2 miljoen Palestijnse burgers hebben het uiterst moeilijk om te overleven en de humanitaire crisis wordt steeds erger.

Op de Westelijke Jordaanoever is een van de grootste uitdagingen voor de Palestijnse regering in Gebied C om over geschikte infrastructuur te beschikken voor de basisvoorzieningen en voor de publieke dienstverlening aan de burgers. De bevolking moet dus zelf instaan voor haar gezondheid en welzijn.

 

 

Challenge: Hoe kunnen we de Palestijnen helpen die in afgelegen gebieden wonen en dringend nood hebben aan gezondheidszorg


Challenge II - Gazastrook & Westelijke Jordaanoever

De ongelijkheid in de Palestijnse Gebieden neemt verschillende vormen aan op grond van een veelvoud aan factoren. De patriarchale maatschappij en de traditionele genderrollen leggen de vrouwen heel wat beperkingen op (om een zekere carrière na te streven, om bepaalde studies te volgen, enz.). Bovendien heerst er een sociale cultuur die personen met een beperking uitsluit op vele gebieden.

 

Challenge: Hoe kunnen we discussies rond maatschappelijke veranderingen uitlokken tussen de Palestijnen zodat ze meer begrip tonen voor elkaar en ze samen naar oplossingen zoeken? 


Challenge III - Gazastrook

Twee miljoen Palestijnse burgers kampen in de Gazastrook met een humanitaire crisis. De werkloosheid is er zeer hoog en de jeugd heeft heel weinig toekomstperspectieven.

 

Challenge: Hoe kunnen we kansen creëren voor digitaal werk of werk op afstand voor mensen in de Gazastrook? 


Challenge III - Westelijke Jordaanoever

Volgens het Oslo II-Akkoord werd de Westelijke Jordaanoever verdeeld in drie bestuurlijke eenheden: Gebied A, B en C. Elk gebied heeft een verschillende status, afhankelijk van het bestuur: Gebied A wordt uitsluitend bestuurd door de Palestijnse Autoriteit; Gebied B wordt zowel bestuurd door de Palestijnse Autoriteit als door Israël; en Gebied C (61 % van de Westelijke Jordaanoever), waar zich Israëlische nederzettingen bevinden, wordt bestuurd door Israël.

Voor de Palestijnen die in deze gebieden wonen is het niet altijd duidelijk wat hun burgerrechten zijn, en tot welk bestuur zij zich moeten richten met hun vragen en verzoeken.

 

 

Challenge: Hoe kunnen we de Palestijnen sensibiliseren voor hun burgerrechten volgens de wetgeving van de verschillende gebieden? 


Challenge IV - West Bank

Lokale ambtenaren kunnen niet overal aanwezig zijn, daarvoor beschikken ze over te weinig tijd en zijn de afstanden in de afgelegen gebieden te groot. Daardoor zijn ze niet altijd op de hoogte van de behoeften van de burger of van problemen in de openbare dienstverlening (zoals de huisvuilophaling, de straatverlichting, de toestand van de wegen, enz.).

 

Challenge: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de gemeenten in real time op de hoogte zijn van de behoeften van de inwoners en dat ze erop kunnen inspelen? 


Organised by:


Partnering with:


Share / Partagez / Deel:

ENG: If you encounter any issues with your registration or navigating the website, please contact us @ kirsten.vancamp[at]enabel.be

FR: Si vous rencontrêz des problèmes avec votre inscription ou pour naviguer sur le site, contactez moi au plus vite @ kirsten.vancamp[at]enabel.be

NL: Deze website wordt beheerd door Enabel. Indien u problemen ondervindt bij de inschrijving of het navigeren op deze website, gelieve ons dan te contacteren op @ kirsten.vancamp[at]enabel.be