Dit was Hack the Goals 2018 in Senegal...

Bekijk nog meer foto's op Facebook en Twitter!

Challenge I

Het was een strategische keuze van Senegal om van gezinsplanning een nationale prioriteit te maken, met als doel de moeder- en kindersterfte teug te dringen. Er wordt naar gestreefd om tegen 2020 een nationaal contraceptiegebruik van 45 % te halen.

 

Het moedersterftecijfer in Senegal is de laatste jaren aanzienlijk afgenomen maar blijft toch nog hoog. Volgens de laatste schatting van de VN lag het sterftecijfer in 2015 op 315 voor 100.000 levendgeborenen: een kloof van 115 punten tegenover het streefdoel van 2015, namelijk 200 voor 100.000 levendgeborenen. Het sterftecijfer bij pasgeborenen daalde tussen 1989 en 1992 van 40,5/1000 (Demographic and Health Survey2) naar 23 voor 1000 levendgeborenen in 2015 (Continuous Demographic and Health Survey 2015): een kloof van 7 punten tegenover het streefdoel van 2015, namelijk 16 voor 1000 levendgeborenen.

 

De stijgende vraag naar gezinsplanning is een grote uitdaging om deze doelstelling in het kader van de nationale strategie te bereiken.

 

Challenge: Hoe kunnen we de toegang van vrouwen tot gezinsplanning verbeteren? 


Challenge II

Tegen 2030 heeft Senegal als streefdoel om universele toegang tot geschikte sanitatie- en hygiënediensten te garanderen. In 2017 bedroeg de toegangsgraad tot sanitatie op het platteland 42,3 %.

 

De nieuwe strategie voor sanitatie op het platteland (SNAR) uit 2013 om de toegang tot sanitatie op het platteland te verbeteren is gebaseerd op een ‘marktaanpak’ en maakt het gezin zelf verantwoordelijk om zijn eigen sanitatie te bouwen, als projectleider. Sinds 2013 wordt 3,6 % vooruitgang per jaar geboekt, terwijl gemiddeld een stap van 4 % moet worden gemaakt om universele toegang te bereiken.

 

 

Challenge: Hoe kunnen we de sanitatiegraad op het platteland verhogen met een project waarbij de begunstigde zijn eigen sanitatiewerken realiseert? 


Challenge III

In Senegal blijft het probleem van de jongerentewerkstelling cruciaal. Het is een grote uitdaging voor het ‘Plan Sénégal Emergent’. Dat heeft als ambitie om 100.000 tot 150.000 degelijke banen te creëren die productief en lonend zijn.

 

Volgens de statistieken komen elk jaar ongeveer 300.000 jongeren, waarvan ongeveer twee derde afkomstig is van het platteland, op de arbeidsmarkt terecht. De plattelandseconomie van het Aardnotenbekken is niet erg dynamisch en biedt de jongeren niet veel mogelijkheden, buiten de vier maanden landbouwactiviteiten op de familiebedrijven tijdens het regenseizoen. Dat spoort hen aan om te migreren naar de steden (Dakar), naar dynamischer plattelandsgebieden (Niayes, Vallée) of naar het buitenland. Hoe kunnen wij helpen om deze trend om te buigen? Hoe kunnen wij de jongeren van Sine Saloum aan waardig, regelmatig en duurzaam werk helpen in veelbelovende en rendabele levensmiddelenketens?

 

 

Challenge: Hoe kunnen we waardig, regelmatig en duurzaam werk waarmaken voor de jongeren van Sine Saloum? 


Organised by:


Partnering with:


Share / Partagez / Deel:

ENG: If you encounter any issues with your registration or navigating the website, please contact us @ kirsten.vancamp[at]enabel.be

FR: Si vous rencontrêz des problèmes avec votre inscription ou pour naviguer sur le site, contactez moi au plus vite @ kirsten.vancamp[at]enabel.be

NL: Deze website wordt beheerd door Enabel. Indien u problemen ondervindt bij de inschrijving of het navigeren op deze website, gelieve ons dan te contacteren op @ kirsten.vancamp[at]enabel.be