28. juni 2019

Geen enkel plan is perfect

Het is moeilijk om werk, project en studies te combineren, vooral tijdens de ramadan. Dat laat zich voelen bij het project Zôkaji, het gaat helemaal niet goed vooruit.

 

Verzengende temperaturen van 44 graden en vooral de vasten zetten een domper op de geestdrift tijdens onze bijeenkomsten, waarbij ook minder mensen komen opdagen. Naarmate we het project in de praktijk omzetten, valt het op dat we bij het opstellen van het budget bepaalde zaken over het hoofd hebben gezien, of dat we juist te veel aanrekenden. Dus moesten we het oorspronkelijke budget anders verdelen. We hebben wijzigingen aangebracht en gelukkig blijven we binnen de oorspronkelijk voorziene marge.

 

Waarom geen nieuwe leden aantrekken?

Meer mensen bij ons team hebben zou geen overbodige luxe zijn, vooral in deze periode. Zo zouden we de achterstand kunnen inhalen en de voorziene deadline halen.

 

Toch denken we dat na de vastenperiode de activiteiten terug hun normale ritme zullen oppikken.


Organised by:


Partnering with:


Share / Partagez / Deel:

ENG: If you encounter any issues with your registration or navigating the website, please contact us @ kirsten.vancamp[at]enabel.be

FR: Si vous rencontrêz des problèmes avec votre inscription ou pour naviguer sur le site, contactez moi au plus vite @ kirsten.vancamp[at]enabel.be

NL: Deze website wordt beheerd door Enabel. Indien u problemen ondervindt bij de inschrijving of het navigeren op deze website, gelieve ons dan te contacteren op @ kirsten.vancamp[at]enabel.be